DRAMATICKÝ KRÚŽOK

GYMNÁZIA Ľ. J. ŠULEKA
pri MATICI SLOVENSKEJ
v Komárne

For never was a story of more woe
Than the drama of Juliet and her Romeo...
Naveky najsmutnejší!
Taký je príbeh Júlie a jej Romea...


ŠTUDENTSKÝ MUZIKÁL

alebo ako to vidíme my...

sponzor stránok:

Povedali .... napísali ....

TV Komárno - reportáž (video)

Povedali ..... napísali o premiére (27. apríla 2007)

DELTA

veľké rozlíšenie

Komárňanské listy

veľké rozlíšenie

Napísali do svojich "blogov"....

Martina Majerová - predstaviteľka Júlie

- Sen ktorý nezostal len snom

Mária Maťová - predstaviteľka Dojky

- Nemožné sa stalo skutočným

Tomáš Kottra - väčný priateľ DK

- Reakcia

Jedna z foriem ako pomôcť nášmu projektu je zorganizovať predstavenie... (pre školu, podnik, verejnosť...)

Osoby a obsadenie v projekte "Romeo a Júlia alebo ako to vidíme my..."

31. októbra 2008 premiéra muzikálu

Sen noci svätojánskej